A fost semnat un Memorandum de cooperare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, patronat și sindicate în vederea cooperării în cadrul campaniei „Trecem pe alb”

Un Memorandum de cooperare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova privind dorința de a coopera în cadrul Campaniei naționale „Trecem pe alb” a fost semnat vineri, 29 iulie, la ședința ordinară a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Documentul prevede participarea partenerilor sociali în activități de informare a angajatorilor și a salariaților despre riscurile muncii „la negru” și a salariilor achitate în plic și despre beneficiile angajării legale. Totodată, acesta va contribui la consolidarea cooperării între autoritățile publice, partenerii sociali și societatea civilă pentru definirea politicilor și crearea unui plan de combatere a muncii nedeclarate.

Pentru atingerea obiectivelor campaniei „Trecem pe alb”, semnatarii Memorandumului și-au asumat mai multe angajamente, printre care: sprijinirea realizării planului de acțiuni al campaniei și creșterea nivelului de conștientizare de către angajatori, salariați și societate a riscurilor și consecințelor muncii nedeclarate, organizarea periodică a întâlnirilor cu autoritățile relevante, cu salariații, cu membrii de patronat, pentru a disemina mesajele și materialele informative ale campaniei ș.a.

În cadrul şedinţei, a fost semnată şi Convenţia colectivă la nivel naţional cu privire la dezvoltarea şi promovarea parteneriatului social, care va fortifica parteneriatul social din Republica Moldova şi va eficientiza comunicarea trilaterală Guvern-sindicate-patronat.

*****

Подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках национальной кампании «Выходим из тени» между Министерством труда и социальной защиты, Национальной конфедерацией работодателей Республики Молдова и Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы о желании сотрудничать. Событие состоялось в пятницу 29 июля на очередном заседании Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам.

Документ предусматривает участие социальных партнеров в мероприятиях по информированию работодателей и работников о рисках неформальной занятости и выплаты заработной платы в конвертах и о преимуществах легального трудоустройства.

На заседание также была подписана Коллективная конвенция на национальном уровне о развитии и продвижении социального партнерства, которое укрепит данный феномен в Республике Молдова и сделает трехстороннее общение Правительство-профсоюз-работодатель более эффективным.