Conferința internațională „Moldova trece pe alb: soluții pentru încurajarea tranziției spre munca legală”, organizată în premieră în Republica Moldova

În data de 4 octombrie curent, la Chișinău se va desfășura Conferința internațională „Moldova trece pe alb: soluții pentru încurajarea tranziției spre munca legală”, care va pune accent pe soluțiile de politici și mecanisme de susținere a angajatorilor în procesul de tranziție la munca legală.

La eveniment vor participa: președinta Republicii Moldova Maia Sandu, miniștri, reprezentanți ai delegației UE, ai organizațiilor internaționale, experți din țară și de peste hotare și reprezentanți ai sectorul privat cu expertiză și interes în acest domeniu.

Conferința este structurată în 4 paneluri de discuții, după cum urmează:

● Abordarea problemei muncii nedeclarate prin prisma unor politici combinate, echilibrate și, în același timp, ambițioase;

● Încurajarea tranziției spre munca legală în agricultură;

● Consolidarea capacității Inspectoratului de Stat al Muncii de a detecta munca nedeclarată;

● Stimulente financiare guvernamentale pentru promovarea muncii legale.

În prezent, în Republica Moldova aproximativ 192 000 de persoane lucrează în mod informal, preponderent în agricultură, construcții și comerț. Aceste persoane nu beneficiază de protecție socială și sunt expuse riscului de a se confrunta cu sărăcie extremă la bătrânețe. Drept consecință a muncii nedeclarate, în 2022 există un deficit de aproape 5 miliarde de lei la bugetul asigurărilor sociale, în timp ce pierderile fiscale totale sunt estimate la 15 miliarde de lei anual.

Conferința internațională „Moldova trece pe alb: soluții pentru încurajarea tranziției spre munca legală” este organizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova.