Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează campania „Trecem pe alb”

De astăzi, „Trecem pe alb” – acesta este mesajul pe care l-a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale în data de 7 iulie, prin lansarea campaniei cu același slogan. Campania cheamă instituțiile statului să coopereze pentru a combate împreună munca nedeclarată și informează publicul despre beneficiile muncii la alb și măsurile desfășurate de Guvern în acest scop.

În cadrul evenimentului de lansare, a fost prezentat setul de măsuri pentru încurajarea muncii legale:

• Acordarea subvențiilor pentru munca legală;

• Susținerea tranziției la muncă formală în agricultură prin introducerea voucherelor pentru declararea muncii zilierilor;

• Digitalizarea registrelor salariaților;

• Promovarea accesului egal și echitabil la muncă;

• Introducerea controalelor mai eficiente și a sancțiunilor directe;

• Promovarea unui salariu minim cât mai apropiat de costul de trai și unificarea salariului minim în sectorul public și privat.

În cadrul campaniei, un grup de voluntari vor distribui pliante și alte materiale informative, prin intermediul cărora vor informa publicul despre beneficiile activității legale pentru fiecare salariat și despre necesitatea primordială de a accepta doar munca declarată, fără salarii în plic.

Parteneri de implementare a măsurilor de încurajare a muncii la alb sunt Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețienă pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

*****

С сегодняшнего дня, «Выходим из тени» – под этим слоганом Министерство труда и социальной защиты запустило, 7 июля, национальную информационную кампанию «Trecem pe alb» и выступило с инициативой разработки Национального плана борьбы с неформальной занятостью.

Кампания призывает государственные учреждения к сотрудничеству для совместной борьбы с незадекларированной работой и информирует общественность о преимуществах отказа от нелегального трудоустройства и о мерах, принимаемых правительством по борьбе с этим феноменом.

На пресс-конференции был представлен комплекс мер для поощрения легальной работы:

-предоставление субсидии за легальную работу;

-поддержка перехода на формальную работу в сельском хозяйстве путем введения ваучеров для декларирования работы поденщиков;

-оцифровка реестров сотрудников;

-содействие равному и равноправному доступу к работе;

-введение более эффективного контроля и прямых санкций;

-продвижение минимальной заработной платы, максимально приближенной к прожиточному минимуму и унификация минимальной заработной платы в государственном и частном секторах.