Partenerii sociali din ramura construcțiilor susțin campania „Trecem pe alb”

Partenerii sociali din ramura construcțiilor susțin campania de informare a Ministerului Muncii și Protecției Sociale „Trecem pe alb”. În acest sens, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al RM, Federația Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții, Federația Patronală a Constructorilor, Drumarilor și Producătorilor Materialelor de construcție „CONDRUMAT” și Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” au semnat Declarația-apel, prin care își exprimă decizia fermă și necondiționată de a fi solidari cu mesajul acestei campanii.

În același timp, părțile semnatare își asumă angajamentul de a desfășura activități de informare a agenților economici și a salariaților din ramura construcțiilor privind dezavantajele „muncii la negru” și a achitării salariilor în plic, astfel încât să fie consolidate eforturile de combatere a acestor fenomene.

Declarația-apel a fost semnată în cadrul ședinței Comisiei pentru consultări și negocieri colective din ramura construcțiilor din 19 iulie 2022, ulterior, fiind pusă în discuție la ședința ordinară a Comitetului executiv al Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” din 22 iulie curent.

*****

Социальные партнеры отрасли строительства поддерживают информационную кампанию Министерства труда и социальной защиты «Выходим из тени». В связи с этим Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова, Федерация работодателей строительства и производства строительных материалов, Федерация работодателей строительства, дорожников и производителей строительных материалов «CONDRUMAT» и Федерация профсоюзов строительства и промышленности строительных материалов «SINDICONS» подписали Декларацию-обращение, выразив свое твердое и безоговорочное решение быть солидарными с посланием этой кампании.

Подписавшие стороны обязуются проводить информационные мероприятия для экономических агентов и работников строительной отрасли о недостатках теневой занятости и выплаты заработной платы в конвертах, с целью укреплении усилий по борьбе с этими явлениями.

Документ был подписан на заседании Комиссии по консультациям и коллективным переговорам в строительной отрасли 19 июля 2022 года.